BOOKING AF KIMBRERTORVET I AARS BYMIDTE!

Kimbrertorvet er et centralt beliggende samlingssted i Aars, hvor mulighederne for afholdelse for aktiviteter er unikke. Det er det naturlige mødested for kultur, forenings og erhvervsliv, som er med til at skabe en levende bymidte.

Følgende har mulighed for at låne torvet:

 • Alle foreninger, skoler og institutioner
 • Borgere
 • Virksomheder

Brug af torvet skal bookes via linket nederst på denne side, eller KLIK HER.

Brug af torvet er gratis, dog afregnes der for strøm.

Faciliteter:

 • Storskærm
 • Trådløse mikrofoner
 • Mulighed for tilslutning af PC
 • Scenepodier
 • Stole
 • Borde
 • Rullegardiner

Ordensregler:

 • De nævnte faciliterer, kan frit benyttes og skal sættes på plads som anvist på foto i depot.
 • Bruger efterlader pladsen opryddet for papir, affald stativer tømmes og affald tages med, borde tørres af, man medbringer selv spand, klude og sæbe, og der ryddes op.
 • De ordensregler som er opsat skal overholdes.
 • Bruger som har booket torvet har ret til at bruge det i det tidsrum, hvor det er booket.
 • Booking er først bindende, når den er godkendt af Aars Handelsstandsforening, samtidig med godkendelsen har man også godkendt at man vil overholde reglerne for anvendelse af torvet.
 • Ved afspilning af musik afregner bruger licens for afspilning efter Kodas regler, se regler på Kodas hjemmeside.
 • Ved fremvisning af billede på storskærm afregner bruger selv med de relevante rettighedshavere efter gældende regler om visning i offentligt rum.
 • Torvet kan bookes fra kl. 8.00-22.00 på alle dage, der kan i særlige tilfælde gives lov til at benytte torvet til kl. 23.00 eller 24.00.
 • Brug af rullegardiner skal ske efter opsat anvisning.
 • Det er tilladt at servere mad og drikke på Torvet, dog skal alkoholiske drikke sælges af forpagter, da det er ham alkoholbevilling som gælder til. Ved salg af mad skal det koordineres med forpagter.

KONTAKT

Handelschef Jesper Nielsen
T: 22 56 87 08
mail@aarshandel.dk

Aars Handelsstandsforening
Messevej 1
9600 Aars