Aars går til kamp mod nethandlen

I februar 2018 blev der fremlagt en dyster rapport fra ICP (Institut for Centerplanlægning) hvoraf det fremgik, at der kun ville være 29 handelsbyer i Danmark i år 2030, hvis 50% af handlen bliver flyttet over på nettet. Indirekte vil det naturligvis også påvirke byudviklingen i Danmark, hvis dette skulle blive en realitet. Jf. dette scenarie, ville der ikke være en eneste handelsby i Himmerland i 2030, hvis spåmændene skulle få ret.

Rapportens konklusion var måske rystende læsning for mange, samtidig med at butiksdøden har ramt mange byer de seneste år. Denne udvikling har ramt de forskellige brancher forskelligt, hvor f.eks. elektronikbranchen har været særdeles hårdt ramt. I efteråret 2017 gik Expert kæden imidlertid til modangreb, da de indførte prismatch.

Om det fortæller Jesper Nielsen, Expert Aars: ”Vores branche havde været ramt af omsætningsnedgang og lukninger af butikker i stribevis. Alligevel var det en stor beslutning, at man skulle gå direkte til kamp mod priserne på nettet. Det tog imidlertid ikke lang tid for os at konstatere, at pludselig kom kunderne tilbage, og vi kunne for første gang i flere år konstatere fremgang – og ikke bare i omsætning, men også på bundlinjen”.

På et morgenmøde i Aars Handelsstandsforening i starten af det nye år, fremlagde Jesper Nielsen sine erfaringer med prismatch, hvilket bevirkede, at der blev nedsat en arbejdsgruppe for at undersøge, hvorvidt flere butikker havde mod på at følge trop med at prismatche nettet. Formanden for Aars Handelsstandsforening, Mogens Kristensen, kunne ret hurtigt konstatere, at der faktisk var flere butikker, der enten var gået i gang med prismatch – eller havde planer derom.

Efter et par medlemsmøder hvor mange spørgsmål blev afklaret, er foreløbig 25 af butikkerne i Aars nu klar til at tage kampen op mod nettet. Torsdag d. 31. maj lyder det officielle startskud på vores projekt ”Aars Prismatcher”. Det sker i forbindelse med Fars Dags ByNight-arrangementet på torsdag.

”Vi er blevet enige om fire enkle regler for prismatch mod nettet og andre fysiske butikker, og de deltagende butikker vil fremadrettet bruge det fælles logo i deres annoncer, og logoet vil ligeledes være at finde på butiksruderne”, fortæller en glad Mogens Kristensen og fortsætter: ”Vi ved at prisen spiller en stor rolle for forbrugerne, og kunderne ved nu, at i Aars kan vi sælge varerne til de samme priser som på nettet. Aars er en rigtig god handelsby i dag – og det er vi også i 2030”.